ایده و خلاقیت

فال حافظ اصلی آنلاین روزانه با تفسیر ۱۵ تیر ۱۴۰۱ تشریفینو

فال حافظ تشریفینو برای شما در ۱۵ تیر ۱۴۰۱

جمالت آفتاب هر نظر بادز خوبی روی خوبت خوبتر باد
همای زلف شاهین شهپرت رادل شاهان عالم زیر پر باد
کسی کو بسته زلفت نباشدچو زلفت درهم و زیر و زبر باد
دلی کو عاشق رویت نباشدهمیشه غرقه در خون جگر باد
بتا چون غمزه ات ناوک فشانددل مجروح من پیشش سپر باد
چو لعل شکرینت بوسه بخشدمذاق جان من ز او پرشکر باد
مرا از توست هر دم تازه عشقیتو را هر ساعتی حسنی دگر باد
به جان مشتاق روی توست حافظتو را در حال مشتاقان نظر باد

تفسیر کامل فال حافظ

روز به روز کارت رونق بیشتر می گیرد. همای سعادت بالای سرت سایه انداخته است. در جستجوی چیزی هستی که نزدیک توست. بیشتر دقت کن، پیدایش می کنی. هر کس خواست به تو بلایی برساند خود دچار بلا شد. هر لحظه مقامت و زندگیت بهتر از لحظه ی پیش می شود. در این حال از یاد خدا غافل نشو.
ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی.
برای مشاهده فال اختصاصی خود نیت کرده، برای شادی روح حافظ فاتحه ای نثار فرموده و روی دکمه زیر کلیک کنید.