ایده و خلاقیت

فال حافظ اصلی آنلاین روزانه با تفسیر ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ تشریفینو

فال حافظ تشریفینو برای شما در ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشیدهلال عید در ابروی یار باید دید
شکسته گشت چو پشت هلال قامت منکمان ابروی یارم چو وسمه بازکشید
مگر نسیم خطت صبح در چمن بگذشتکه گل به بوی تو بر تن چو صبح جامه درید
نبود چنگ و رباب و نبید و عود که بودگل وجود من آغشته گلاب و نبید
بیا که با تو بگویم غم ملالت دلچرا که بی تو ندارم مجال گفت و شنید
بهای وصل تو گر جان بود خریدارمکه جنس خوب مبصر به هر چه دید خرید
چو ماه روی تو در شام زلف می دیدمشبم به روی تو روشن چو روز می گردید
به لب رسید مرا جان و برنیامد کامبه سر رسید امید و طلب به سر نرسید
ز شوق روی تو حافظ نوشت حرفی چندبخوان ز نظمش و در گوش کن چو مروارید

تفسیر کامل فال حافظ

یارتان حاضر به هر گونه فداکاری برای شما می باشد. هر ملامتی را به خاطر شما تحمل می کند و برای رسیدن به تو بهای سنگینی پرداخت کرده است. بدون شما زندگی برایش چون شب است. تو هم طلب او را برآورده ساز تا خوبی های او را جبران کرده باشی.
ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی.
برای مشاهده فال اختصاصی خود نیت کرده، برای شادی روح حافظ فاتحه ای نثار فرموده و روی دکمه زیر کلیک کنید.