ایده و خلاقیت

فال حافظ اصلی آنلاین روزانه با تفسیر ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ تشریفینو

فال حافظ تشریفینو برای شما در ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

ای پسته تو خنده زده بر حدیث قندمشتاقم از برای خدا یک شکر بخند
طوبی ز قامت تو نیارد که دم زندزین قصه بگذرم که سخن می شود بلند
خواهی که برنخیزدت از دیده رود خوندل در وفای صحبت رود کسان مبند
گر جلوه می نمایی و گر طعنه می زنیما نیستیم معتقد شیخ خودپسند
ز آشفتگی حال من آگاه کی شودآن را که دل نگشت گرفتار این کمند
بازار شوق گرم شد آن سروقد کجاستتا جان خود بر آتش رویش کنم سپند
جایی که یار ما به شکرخنده دم زندای پسته کیستی تو خدا را به خود مخند
حافظ چو ترک غمزه ترکان نمی کنیدانی کجاست جای تو خوارزم یا خجند

تفسیر کامل فال حافظ

همه ی کارها را به شوخی و خنده نگیر. مردم را مسخره نکن چون با این کار دل دیگران را می شکنی. با طعنه و نیش سخن نگو و به آشفته حالی و گرفتاری مردم خنده نکن. شاید وقتی تو هم گرفتار شوی. این کار را ترک کن تا همیشه مورد قبول مردم واقع شوی و راهت را بیابی.
ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی.
برای مشاهده فال اختصاصی خود نیت کرده، برای شادی روح حافظ فاتحه ای نثار فرموده و روی دکمه زیر کلیک کنید.
اگه دوست دارین از انتشار مقالات ویژه سایت تشریفی نو مطلع بشین روی دکمه زیر و بعد دکمه Allow کلیک کنید!