ایده و خلاقیت

درباره ما

وب سایت تشریفی نو رسانه ای تخصصی در زمینه تشریفات و مجالس است که توسط کانون آگهی و تبلیغات بهین آوا توسعه داده شده و مدیریت می شود.