ایده و خلاقیت

حکم خواندن صیغه محرمیت تلفنی

برای دانستن حکم صیغه محرمیت تلفنی، صیغه محرمیت اینترنتی و پیامکی این مطلب را مطالعه کنید و با دقت احکام آن را از دیدگاه مراجع تقلید مطالعه کنید.
۱۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۲
ادامه