ایده و خلاقیت

10 عارضه سلامتی حاصل از خوابیدن روی تشک بد

یکی از مواردی که در کیفیت خواب و در نتیجه در سلامت بدن تاثیر نامناسبی دارد تشک نامناسب است. در اینجا به عوارض ناشی از تشک نامناسب اشاره کرده ایم.
۹ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۲۶
ادامه